PROCES-VERBAL TIP1- de analiza a documentelor solicitate depuse pentru Inchirierea unor spatii in suprafata totala de 42,99mp…, amplasate in imobilul ,,Dispensar Uman Sacalaseni”, pentru derularea unor activitati farmaceutice.

PROCES-VERBAL TIP1- de analiza a documentelor solicitate depuse pentru<< Inchirierea unor spatii in suprafata totala de 42,99mp…, amplasate in imobilul ,,Dispensar Uman Sacalaseni”, pentru derularea unor activitati farmaceutice.

Raport- Privind stabilirea rezultatului licitatiei organizate in data de 10 iunie 2020, avand ca obiect << Inchirierea unor spatii in suprafata totala de 42,99mp..., amplasate in imobilul ,, Dispensar Uman Sacalaseni" pentru derularea unor activitati farmaceutice.

Raport- Privind stabilirea rezultatului licitatiei organizate in data de 10 iunie 2020, avand ca obiect <<Inchirierea unor spatii in suprafata totala de 42,99mp…, amplasate in imobilul ,, Dispensar Uman Sacalaseni” pentru derularea unor activitati farmaceutice.


Redim
Contrast