Consiliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.
Consiliul Local al comunei Săcălășeni este format din 11+1 consilieri:
• 4 consilieri – PNL
• 3 consilieri – ALDE
• 2 consilieri – PSD
• 1 consilier – PMP
• 1 consilier – PRO
Powered by Nadira.ro
Guvernul României
Uniunea Europeană
Fonduri Europene Structurale și de Investiții