Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

consilier, Alina MOGE

Documente ale S.P.C.L.E.P.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

consilier, Andreea-Mihaela COSMA

Documente ale S.P.C.L.E.P.

Documente Compartiment Juridic

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

consilier, Diana-Ionela BĂBAN

Documente ale S.P.C.L.E.P.

Compartiment Cadastru Agricol

inspector de specialitate, Alexandru BALINT

Documente ale Compartimentului Cadastru Agricol

Compartiment Cadastru Agricol

consilier, Dorotty- Ildiko ,POIENAR

Documente Compartiment Impozite şi Taxe

Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

referent, Delia CÎMPAN

Documente ale Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Compartiment Registrul Agricol; Relaţii cu Publicul

consilier, Crina-Liliana CHINDRIŞ

Documente ale Compartimentului Registrul Agricol; Relaţii cu Publicul

Compartiment Biblioteca Comunală

bibliotecar, Clariţa MARC

Documente Compartiment Biblioteca Comunală

Birou Financiar, Contabilitate şi Execuţie Bugetară

şef birou, Mirela-Alina FLORIAN-MAN

Documente ale Biroului F.C.E.B.

Compartiment Gestionare Proiecte Locale

consilier superior, Adriana Adela SZASZ

Documente Compartiment Gestionare Proiecte Locale

Compartiment Executări Silite

consilier, Barbara-Christa BONDREA

Documente Compartiment Executări Silite

Serviciul Public Comunitar pentru Persoanele Vârstnice

consilier, Otilia-Ramona ŞANDOR

Documente Serviciul Public pentru Persoanele Vârstnice

Compartiment Administrativ

şofer, Florin LUPŞE

Documente Compartiment Administrativ

Cabinetul Primarului

consilier, Liliana SPATAR

Documente Cabinetul Primarului

Compartiment Achiziţii Publice

consilier superior, Etelka TAMAS

Documente Compartiment Achiziţii Publice

Compartiment Implementare Proiecte Europene

consilier, vacant

Documente Compartiment Administrare Patrimoniu şi Gestionare Proiecte Locale

Compartiment Contabilitate

consilier superior, Ancuta-Rodica SIDEARTAU

Documente Compartiment Contabilitate

Compartiment Implementare Proiecte Europene

inspector de specialitate, vacant

Documente Compartiment Implementare Proiecte Europene

Compartiment Poliţie Locală

poliţist local; agent de pază, vacant

Documente Compartiment Poliţie Locală

Serviciul Public Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă

şef serviciu, Remus-Ioan COMAN

Documente ale Serviciului Public Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă