Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

consilier, Alina MOGE

Documente ale S.P.C.L.E.P.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

consilier, Andreea-Mihaela COSMA

Documente ale S.P.C.L.E.P.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

consilier, Diana-Ionela BĂBAN

Documente ale S.P.C.L.E.P.

Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

referent, Delia CÎMPAN

Documente ale Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Compartiment Registrul Agricol; Relaţii cu Publicul

consilier, Crina-Liliana CHINDRIŞ

Documente ale Compartimentului Registrul Agricol; Relaţii cu Publicul

Birou Financiar, Contabilitate şi Execuţie Bugetară

şef birou, Mirela-Alina FLORIAN-MAN

Compartiment Implementare Proiecte Europene

consilier, Mihai POP

Compartiment Executări Silite

consilier, Ancuţa-Rodica SIDEARTĂU

Serviciul Public Comunitar pentru Persoanele Vârstnice

consilier, Otilia-Ramona ŞANDOR

Compartiment Administrativ

şofer, Florin LUPŞE

Cabinetul Primarului

consilier, vacant

Compartiment Asistenţă Socială

consilier; asistent medical, vacant

Compartiment Achiziţii Publice

consilier, vacant

Compartiment Administrare Patrimoniu şi Gestionare Proiecte Locale

consilier, vacant

Documente Compartiment Administrare Patrimoniu şi Gestionare Proiecte Locale

Compartiment Contabilitate

consilier, vacant

Compartiment Implementare Proiecte Europene

inspector de specialitate, vacant

Compartiment Poliţie Locală

poliţist local; agent de pază, vacant

Serviciul Public Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă

şef serviciu, vacant

Documente ale Serviciului Public Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă