ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT DELEGARE DE GESTIUNE ILUMINAT PUBLIC

ANUNT ACHIZITIE CONCESIUNE DELEGARE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA SACALASENI

CAIET DE SARCINI SACALASENI

Regulamentul serviciului de iluminat – Comuna Sacalaseni

STUDIU OPORTUNITATE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE PUBLICĂ EXECUȚIE LUCRĂRI „HANGAR ȘI ANEXĂ ZONA EUROPA, COMUNA SĂCĂLĂȘENI, JUDEȚUL MARAMURES”

DOCUMENTATIE HANGAR 24 IUNIE 2021

ARHITECTURA

1.MEMORIU ARHITECTURA SI CAIETE SARCINI ARHITECTURA 

A00 PLAN DE SITUATIE

A01 PLAN PARTER HANGAR

A02 PLAN INVELITOARE HANGAR

A03 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A HANGAR

A04 FATADE LATERALE HANGAR

A05 FATADA PRINCIPALA SI POSTERIOARA HANGAR

A06 PLAN PARTER ANEXA

A07 PLAN ETAJ ANEXA

A08 PLAN INVELITOARE ANEXA

A09 SECTIUNE TRANSVERSALA ANEXA

A10 FATADE ANEXA

A11 PERSPECTIVE

A12 STUDIU INCADRARE IN SPECIFICUL ZONEI

A13 TABLOU TAMPLARIE HANGAR

A14 CEBNTRALIZATOR TAMPLARIE HANGAR 1

A15 CENTRALIZATOR TAMPLARIE HANGAR 2

A16 TABLOU TAMPLARIE PARTER ANEXA

A17 TABLOU TAMPLARIE ETAJ ANEXA

A18 CENTRALIZATOR TAMPLARIE 1 ANEXA

A19 CENTRALIZATOR TAMPLARIE 2 ANEXA

U01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA

 

REZISTENTA

1.MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

2.BREVIAR DE CALCUL

3.CAIETE DE SARCINI REZISTENTA

4.STUDIU GEOTEHNIC

RF01-PLAN FUNDATII

RF02-PLA DISPUNERE CARCASE BULOANE

RF3.1 DETALII FUNDATIA F1

RF3.2 DETALII FUNDATIA F2

RF3.3 DETALII FUNDATII CONTINUE

RF4.1 DETALII CARCASA BULOANE C1

RF4.2_DETALII CARCASA C2

RF5 PLAN FUNDATII ANEXA

RF6_DETALII FUNDATII ANEXA

RM01 PLAN DISPUNERE STALPI

RM02 PLAN DISPUNERE ELEMENTE ACOPERIS

RM03 DESFASURATE PERETI AX A SI AX B

RM04 SECTIUNE AX 1

RM05 SECTIUNE AX 7

RM06 SECTIUNE AX 4

RM07 DETALII STALP S1

RM08 DETALII STALP S2

RM09 DETALII STALP S3

RM10 DETALII STALP S4

RM11 DETALII STALP S5

RM12 DETALII STALP S6

RM14 DETALII STALP S7

RM15 DETALII GRINDA G1

RM16 DETALII GRINDA G2

RM17 DETALII GRINDA G3

RM18 DETALII GRINDA G4

RM19 DETALII GRINDA G5

RM20 DETALII GRINDA G6

RM21 DETALII GRINDA G7

RM22 DETALII GRINDA G8

RM23 DETALII GRINDA G9

RM24 DETALII GRINDA G10

RM25 DETALII CADRU C1

RM26 DETALII CADRU C2

RM27 DETALII MONTANTI

RM28 DETALII CONTRAVANTUIRI

RM29 DETALII IMBINARI

 

INSTALATII ELECTRICE

IE 03

IE_01

IE_02

IE_04

INSTALATII ELECTRICE MEMORIU SI PARTE SCRISA

 

INSTALATII SANITARE SI CLIMATIZARE

INSTALATII SANITARE SI CLIMATIZARE MEMORIU TEHNIC

IS_01 PLAN DE SITUATIE

IS_02-IS_12 PARTE DESENATA

 

LISTE DE CANTITATI

LISTE CANTITATI- DEVIZE FARA VALORI

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE PUBLICĂ EXECUȚIE LUCRĂRI „HANGAR ȘI ANEXĂ ZONA EUROPA, COMUNA SĂCĂLĂȘENI, JUDEȚUL MARAMURES”

DOCUMENTATIE ATRIBUIRE HANGAR

 

ARHITECTURA

1.MEMORIU ARHITECTURA SI CAIETE SARCINI ARHITECTURA 

A00 PLAN DE SITUATIE

A01 PLAN PARTER HANGAR

A02 PLAN INVELITOARE HANGAR

A03 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A HANGAR

A04 FATADE LATERALE HANGAR

A05 FATADA PRINCIPALA SI POSTERIOARA HANGAR

A06 PLAN PARTER ANEXA

A07 PLAN ETAJ ANEXA

A08 PLAN INVELITOARE ANEXA

A09 SECTIUNE TRANSVERSALA ANEXA

A10 FATADE ANEXA

A11 PERSPECTIVE

A12 STUDIU INCADRARE IN SPECIFICUL ZONEI

A13 TABLOU TAMPLARIE HANGAR

A14 CEBNTRALIZATOR TAMPLARIE HANGAR 1

A15 CENTRALIZATOR TAMPLARIE HANGAR 2

A16 TABLOU TAMPLARIE PARTER ANEXA

A17 TABLOU TAMPLARIE ETAJ ANEXA

A18 CENTRALIZATOR TAMPLARIE 1 ANEXA

A19 CENTRALIZATOR TAMPLARIE 2 ANEXA

U01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA

 

REZISTENTA

1.MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

2.BREVIAR DE CALCUL

3.CAIETE DE SARCINI REZISTENTA

4.STUDIU GEOTEHNIC

RF01-PLAN FUNDATII

RF02-PLA DISPUNERE CARCASE BULOANE

RF3.1 DETALII FUNDATIA F1

RF3.2 DETALII FUNDATIA F2

RF3.3 DETALII FUNDATII CONTINUE

RF4.1 DETALII CARCASA BULOANE C1

RF4.2_DETALII CARCASA C2

RF5 PLAN FUNDATII ANEXA

RF6_DETALII FUNDATII ANEXA

RM01 PLAN DISPUNERE STALPI

RM02 PLAN DISPUNERE ELEMENTE ACOPERIS

RM03 DESFASURATE PERETI AX A SI AX B

RM04 SECTIUNE AX 1

RM05 SECTIUNE AX 7

RM06 SECTIUNE AX 4

RM07 DETALII STALP S1

RM08 DETALII STALP S2

RM09 DETALII STALP S3

RM10 DETALII STALP S4

RM11 DETALII STALP S5

RM12 DETALII STALP S6

RM14 DETALII STALP S7

RM15 DETALII GRINDA G1

RM16 DETALII GRINDA G2

RM17 DETALII GRINDA G3

RM18 DETALII GRINDA G4

RM19 DETALII GRINDA G5

RM20 DETALII GRINDA G6

RM21 DETALII GRINDA G7

RM22 DETALII GRINDA G8

RM23 DETALII GRINDA G9

RM24 DETALII GRINDA G10

RM25 DETALII CADRU C1

RM26 DETALII CADRU C2

RM27 DETALII MONTANTI

RM28 DETALII CONTRAVANTUIRI

RM29 DETALII IMBINARI

 

INSTALATII ELECTRICE

IE 03

IE_01

IE_02

IE_04

INSTALATII ELECTRICE MEMORIU SI PARTE SCRISA

 

INSTALATII SANITARE SI CLIMATIZARE

INSTALATII SANITARE SI CLIMATIZARE MEMORIU TEHNIC

IS_01 PLAN DE SITUATIE

IS_02-IS_12 PARTE DESENATA

 

LISTE DE CANTITATI

LISTE CANTITATI- DEVIZE FARA VALORI

 

 

Solicitare oferta ” Proiectare si executie hala depozitare”

Documentație de Atribuire Proiectare și Execuție ,,HALĂ DEPOZITARE ECHIPAMENTE

AGREMENT

Solicitare oferta ” Proiectare si executie la obiectivul hala depozitare echipamente agrement”

Documentație de Atribuire Proiectare și Execuție ,,HALĂ DEPOZITARE ECHIPAMENTE AGREMENT”

ANUNT DE ATRIBUIRE

MODEL CONTRACT LUCRARI 

INVITATIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTATIE PROCEDURA NEGOCIERE STADION

Formulare Stadion Negociere fara publicare

CLARIFICARE DOCUMENTATIE

NOTA DE FUNDAMENTARE privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor si altor documente justificative in cadrul procedurii de Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de lucrari: ,,Lucrari rest de executat pentru vestiarele Stadionului Comunal Sacalaseni din Comuna Sacalaseni judetul Maramures” din data de 15.05.2020

Powered by Nadira.ro
Guvernul României
Uniunea Europeană
Fonduri Europene Structurale și de Investiții