REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PREFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL COMUNEI SACALASENI

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL COMUNEI SACALASENI

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in cadrul SPCLEP

Anunț organizare concurs promovare în gradul profesional „superior” al funcției publice de execuție, consilier, clasa I, compartimentul SPCLEP

Rezultatul probei de interviu pentru ocuparea postului contractual vacant executie bibliotecar

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT EXECUTIE BIBLIOTECAR

PROCES-VERBAL RZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE, pentru ocuparea postului contractual de executie ,,bibliotecar”

Anunț concurs personal contractual de execuție ,,bibliotecar”, treapta ,,debutant” studii ,,Superioare” , în cadrul compartimentului ,, Biblioteca comunală” al ,,Serviciului Cultural de Unitate Publică” al Comunei Săcălășeni

Proces Verbal Final Concurs Post Director Centru Batrani Coruia

Rezultatul Probei Scrise Concurs pentru Postul de Director Centru de Batrani Coruia

Proces -verbal PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE DIRECTOR

ANUNT CONCURS – Personal contractual de conducere ,,Director” ,  in cadrul ,,Centrului de Ingrijire Batrani din localitatea Coruia”

Proces -verbal final la concursul de recrutare ,,consilier” , grad profesional ,,asistent” in cadrul compartimentului ,,Impozite si taxe”

Rezultatul probei de interviu organizat in 12.10.2020, pentru ocuparea functiei publice de executie ,, consilier” , grad profesional ,, asistent” in cadrum compartimentului ,,Impozite si Taxe”

Rezultatul probei scrise  la concursul de recrutare organizat in 12.10.2020, pentru ocuparea functiei publice de executie ,, consilier” , grad profesional ,, asistent” in cadrul compartimentului ,,Impozite si Taxe”

Anunt reluare procedura concurs consilier, clasa 1, grad profesional ,,asistent” in cadrul compartimentului ,,Impozite si taxe”

Angajare 2 posturi infirmier debutant COD COR -532103 din cadrul compartimentului „Socio-medical” al – CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI DIN LOCALITATEA CORUIA al Comunei Săcălășeni.

Proces -verbal final la examenul de promovare in gradul superior, in functia de infirmier la CENTRULUI DE INGRIJIRE BATRANI DIN LOCALITATEA CORUIA al Comunei Sacalaseni

Rezultat proba scrisa examen promovare infirmiere Centrul de Ingrijire Batrani din localitatea Coruia

Centrul de Ingrijire Batrani din localitatea Coruia organizeaza, examen de promovare in gradul imediat superior, respectiv infirmier, pentru 5 posturi contractuale

ANUNT SUSPENDARE CONCURS ,,consilier ” in cadrul compartimentului ,,Impozite si taxe”

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE – POST DE ,,CONSILIER” IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ,, IMPOZITE SI TAXE”

ANUNT CONCURS ,,consilier”, clasa I, gradul profesional ,,asistent” în cadrul compartimentului ,, Impozite si taxe”

Rezultatul Probei de Interviu la examenul de promovare în gradul profesional,,principal” al funcției publice de executie, consilier,clasaI, din cadrul compartimentului ,,Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor” al Comunei Săcălășeni

Rezultatul Probei Scrise la examenul de promovare în cadrul profesional „principal” al funcției publice de execuție , consilier, clasa I ,din cadrul compartimentului „Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor” al Comunei Săcălășeni

Proces verbal final concurs infirmieri

Rezultatul probei de interviu infirmieri

Rezultatul Probei Scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de Director la Centru de Batrani Coruia

Procesul Verbal Final al Concursului Post Contabil la Centru de Ingrijire Batrani Coruia

Rezultatul Probei Scrise la Concursul Organizat pentru Ocuparea Posturilor de Infirmieri la Centrul de Batrani Coruia

PROCES-VERBAL FINAL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI-JURIDIC

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DECONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI- JURIDIC

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU, PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL, CONTABIL, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI – ADMINISTRATIV AL CENTRULUI DE INGRIJIRE BATRANI

COMUNA SACALASENI ORGANIZEAZA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL AL FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE COMPARTIMENTUL – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

REZULTATUL PROBEI SCRISE, PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL, CONTABIL, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI – ADMINISTRATIV AL CENTRULUI DE INGRIJIRE BATRANI

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL 1 AL POSTULUI CONTRACTUAL INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI CADASTRU AGRICOL

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE – POST ”CONTABIL” IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ”ADMINISTRATIV” AL CENTRULUI DE INGRIJIRE BATRANI

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE – POSTULUI DE CONDUCERE ”DIRECTOR” IN CADRUL CENTRULUI DE INGRIJIRE BATRANI

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE – POSTURI ”INFIRMIER” IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ” SOCIO-MEDICAL” AL CENTRULUI DE INGRIJIRE BATRANI

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE-POST ‘CONSILIER JURIDIC’ CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Rezultatul probei de interviu pentru postul de asistent comunitar

Anunt Concurs 6 Posturi Infirmiera Centru de Batrani Coruia

Anunt Concurs Post Contabil Centru de Batrani Coruia

Anunt Concurs Post Director Centru de Batrani Coruia

Rezultatul probei scrise pentru postul de asistent comunitar

FORMULAR INSCRIERE CONCURS PERSONAL CONTRACTUAL

Concurs Promovare Cadastru Agricol

PROCE-VERBAL FINAL la concursul de Consilier in cadrul Compartimentului – Centrului de Informare Turistica

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE – POST CONTRACTUAL ASISITENT MEDICAL COMUNITAR IN CADRUL COMPARTIMENTUL- ASISTENTA SOCIALA

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU COMPARTIMENT- CENTRU DE INFORMARE TURISTICA 2019

REZULTATUL PROBEI SCRISE COMPARTIMENT- CENTRU DE INFORMARE TURISTICA

ANUNT CONCURS CONSILIER JURIDIC COMPARTIMENTUL – JURIDIC AL COMUNEI SACALASENI

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE – CONCURS GHID TURISTIC

COMPLETARI LA BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU POSTUL CONTRACTUAL ”ASISTENT MEDICAL” COMPARTIMENTUL – ASISTENTA SOCIALA

ANUNT CONCURS post contractual ”asistent medical comunitar” in cadrul compartimentului – Asistenta Sociala al Comunei Sacalaseni

ANUNT CONCURS CONSILIER, COMPARTIMENT- CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

Comuna Săcălășeni organizeaza, examen de promovare în cadrul imediat superior, respectiv gradul II, al postului contractual de consilier

PROCES-VERBAL FINAL LA CONCURSUL DE CONSILIER COMPARTIMENT CADASTRU AGRICOL 2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU CONSILIER COMPARTIMENT CADASTRU AGRICOL 2019

REZULTATUL PROBEI SCRISE CONSILIER COMPARTIMENT CADASTRU AGRICOL 2019

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE CONSILIER CADASTRU AGRICOL 2019

REZULTAT PROBA INTERVIU CONCURS SEF SVSU 03 07 2019

REZULTAT PROBA SCRISA SEF SVSU 03 07 2019

Proces verbal selectie dosare inscriere concurs SEF SVSU 2019

REZULTATUL PROBEI SCRISE COMPARTIMENTUL ” CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA”

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE- CONCURS GHID TURISTIC

ANUNT CONCURS CONSILIER PRINCIPAL, COMPARTIMENT ” CADASTRU AGRICOL”

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU COMPARTIMENT- EXECUTARI SILITE

REZULTAT PROBA SCRISA COMPARTIMENT- EXECUTARI SILITE

ANUNT CONCURS GHID TURISTIC

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU- concurs consilier superior, compartiment Achizitii Publice

REZULTATUL PROBEI SCRISE concurs consilier superior, compartiment Achizitii Publice

Rezultatul probei scrise pentru ocuparea functiei de consilier – compartiment GESTIONARE PROIECTE

Rezultatul  selectiei dosarelor de inscriere – concurs consilier Cadastru Agricol

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere concurs Consilier-Gestionare Proiecte Locale

Rezultatul probei de interviu la concursul de consilier-agent de turism 2019

Rezultatul probei scrise concurs AGENT de TURISM-2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU al concursului pentru postul de consilier superior in cadrul compartimentului Achizitii Publice

REZULTATUL PROBEI SCRISE concurs consilier superior, compartiment Achizitii Publice

Anunt concurs consilier principal, compartiment Cadastru agricol

Anunț recrutare consilier, clasa I, gr. superior în cadrul comp. „Gestionare proiecte locale”, 21.02.2019, proba scrisă

Concurs AGENT DE TURISM – 2019

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru functia de Consilier in cadrul compartimentului Achizitii Publice

Rezultatul probei de interviu – compartiment contabilitate

Rezultatul probei scrise-compartiment Contabilitate

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la conscursul pt. ocuparea functiei de consilier in cadrul compartimentului Contabilitate

Anunt conscurs consilier superior in compartimentul Contabilitate al Biroului financiar, contabilitate si executie bugetara

Anunt Sacalaseni concurs recrutare consilier debutant comp asistenta sociala 2018

Proces verbal final si Raportul final al concursului de recrutare consilier-Achizitii Publice, Comuna Sacalaseni

Powered by Nadira.ro