Compartiment juridic și resurse umane

consilier juridic

Compartiment Achiziţii Publice

consilier achiziții publice, Mariana TARBA

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

consilier, Alina MOGE

Cabinetul Viceprimarului

Ioan TARȚA

Serviciul Public Comunitar pentru Persoanele Vârstnice

consilier, Otilia-Ramona ŞANDOR

Cabinetul Primarului

consilier în administrația publică, Daniel IANOȘ

Serviciul Public Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă

şef serviciu, Remus-Ioan COMAN

Compartiment Cadastru Agricol

inspector de specialitate, Alexandru BALINT

Compartiment Biblioteca Comunală

bibliotecar, Luminița-Sânziana LUPȘE

Compartiment Poliţie Locală

poliţist local; agent de pază, vacant

Compartiment Administrativ

Powered by Nadira.ro
Guvernul României
Uniunea Europeană
Fonduri Europene Structurale și de Investiții