Compartiment Gestionare Fonduri

referent, Reghina POP

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

consilier, Andreea-Mihaela COSMA

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

consilier, Diana-Ionela BĂBAN

Compartiment Impozite şi Taxe

Consilier, Liliana SPATAR

Compartiment Cadastru Agricol

inspector de specialitate, Alexandru BALINT

Compartiment Cadastru Agricol

consilier, Dorottya - Ildiko POIENAR

Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

referent, Delia CÎMPAN

Compartiment Registrul Agricol; Relaţii cu Publicul

consilier, Crina-Liliana CHINDRIŞ

Compartiment Biblioteca Comunală

bibliotecar, Luminița-Sânziana LUPȘE

Birou Financiar, Contabilitate şi Execuţie Bugetară

şef birou, Mirela-Alina FLORIAN-MAN

Compartiment Gestionare Proiecte Locale

consilier superior, Adriana Adela SZASZ

Serviciul Public Comunitar pentru Persoanele Vârstnice

consilier, Otilia-Ramona ŞANDOR

Compartiment Administrativ

Cabinetul Primarului

consilier în administrația publică, Daniel IANOȘ

Serviciul Public Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă

şef serviciu, Remus-Ioan COMAN

Compartiment Poliţie Locală

poliţist local; agent de pază, vacant

Powered by Nadira.ro
Guvernul României
Uniunea Europeană
Fonduri Europene Structurale și de Investiții