Dorel-Marius ZAHARIE

Cabinetul Primarului

Raluca LAZAR

Cabinetul Primarului

Diana-Ioana ORZA

Compartiment juridic și resurse umane

Ioan-Gabriel TARȚA

Cabinetul Viceprimarului

Cipriana-Sorina-Maria MIȘCOLȚ

Compartiment Asistență Socială

Margareta-Anișoara POP

Administrator Public

Otilia-Ramona ŞANDOR

Serviciul Public Comunitar pentru Persoanele Vârstnice

Alexandru BALINT

Compartiment Cadastru Agricol

Remus-Ioan COMAN

Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență

Iuliana-Mariana TARBA

Compartiment Implementare Proiecte Europene

Daniel IANOȘ

Compartiment Bibliotecă Comunală

VACANT

Compartiment Impozite şi Taxe

VACANT

Compartiment Gestionare Proiecte Locale

VACANT

Compartiment Achiziţii Publice

VACANT

Compartiment Poliție Locală

Powered by Nadira.ro
Guvernul României
Uniunea Europeană
Fonduri Europene Structurale și de Investiții