Compartiment Cadastru Agricol

inspector de specialitate, Alexandru BALINT

Compartiment Cadastru Agricol

consilier, Dorottya - Ildiko POIENAR

There are no documents at this time.

Compartiment Impozite şi Taxe

Consilier, Liliana SPATAR

Compartiment Biblioteca Comunală

bibliotecar, Clariţa MARC

Birou Financiar, Contabilitate şi Execuţie Bugetară

şef birou, Mirela-Alina FLORIAN-MAN

Serviciul Public Comunitar pentru Persoanele Vârstnice

consilier, Otilia-Ramona ŞANDOR

Compartiment Administrativ

Compartiment Implementare Proiecte Europene

consilier, vacant

Compartiment Implementare Proiecte Europene

inspector de specialitate, vacant

Compartiment Poliţie Locală

poliţist local; agent de pază, vacant

Serviciul Public Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă

şef serviciu, Remus-Ioan COMAN

Powered by Nadira.ro