ANUNȚ «Concesionarea imobilului în suprafață totală de 88.360 m2, identificat prin Cărțile Funciare nr. 53600 și 53558, ale localității Săcălășeni, în vederea realizării investiției „Baraj şi lac de agrement zona Europa, Comuna Săcălăşeni, judeţul Maramureş”»

ANUNȚ «Concesionarea imobilului în suprafață totală de 88.360 m2, identificat prin Cărțile Funciare nr. 53600 și 53558, ale localității Săcălășeni, în vederea realizării investiției „Baraj şi lac de agrement zona Europa, Comuna Săcălăşeni, judeţul Maramureş”»

Adunarea ACoR Maramureș

📚 La începutul lunii februarie a avut loc cursul interactiv de pregătire profesională a aleșilor locali ai Comunelor membre ale Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din Romania, având ca tematici: „Implementarea conceptului de dezvoltare sustenabilă la nivelul comunității locale” și „Eficientizarea comunicării publice a liderilor comunităților locale”, susținute de către Lector universitar dr. Mihail-Petrică MARCOCI; și „Avantaje și riscuri ale utilizării tehnologiilor digitale în administrația publică locală” susținut de către Prof. univ. dr. ing. Radu-George CIORAP.

📚 Cu această ocazie a avut loc și „ADUNAREA REPREZENTANȚILOR COMUNELOR MEMBRE ALE FILIALEI JUDEȚENE MARAMUREȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA CARE ÎȘI ASIGURĂ AUDITUL PUBLIC INTERN ÎN COOPERARE”, la care au fost discutate și aprobate hotărâri ce țin de managementul intern al Asociației și au avut loc discuții de interes pentru UAT-urile membre. Aceste hotărâri sunt publicate pe pagina web a asociației https://www.acormm.ro/.

📚 De asemenea, în cadrul AGR, au avut loc discuții referitoare la regulamentul competiției Comuniada, ediția IV, – competiție organizată de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Consiliul Județean Maramureș și A.Co.R MM -, care au vizat introducerea unei taxe de participare pentru comunele care nu fac parte din Asociație.

📚 La inițiativa primarului Comunei Mireșu Mare – Domnul Ioan MATIEȘ, Adunarea Generală a hotărât participarea Asociației Comunelor din România în calitate de membru fondator la constituirea „Asociației MIREȘU MARE-AGRICOL SMART CLUSTER.”

 


Redim
Contrast